27 x Bonsmara/Tuli young cows

FOR SALE Graaff-Reinet β€’ 27 x Bonsmara/Tuli young cows β€’ 15 with calves β€’ 12 possibly pregnant but not confirmed β€’ Bonsmara bulls used on cows

πŸ“ž 0836409355

TE KOOP Graaff-Reinet β€’ 27 x Bonsmara/Tuli jong koeie β€’ 15 met kalwers β€’ 12 moontlik dragtig maar nie bevestig nie β€’ Bonsmara bulle op koeie gebruik

πŸ“ž 0836409355

180 x 2T Merino hamels

For sale MURRAYSBURG – 180 x 2T Merino hamels with 2 months wool, 33+ kg average about 37 kg.

Contact 0836409355

127 x pregnant Merino ewes, 6 months wool

GRAAFF-REINET 》 te koop 》 127 x dragtige Merino ooie
β€’ 14 tweelings gescan (11%)
β€’ so 90 van die ooie is 2T, geen ou ooie
β€’ 9 Feb geskeer (5 mnde wol)
β€’ Ramme in 10 Mar vir 7 weke

R2100/kop plus BTW & vervoer

πŸ“ž 0836409355

STEYTLERVILLE 》 100 x pregnant Merino ewes

STEYTLERVILLE 》 for sale 》 100 x scanned-pregnant Merino ewes with 6 months’ wool
β€’ 20 x 6T-FM β€’ 80 x wissel/2T
β€’ 6 months wool β€’ scanned in-lamb, may be twins amongst them
β€’ lambs will drop from 1 Sept for 8 weeks

R2300/head pluis VAT & transport

πŸ“žΒ 0836409355

250 x 2T-FM Dorper ewes

PEARSTON 》 250 x 2T-FM Dorper ewes for sale. Scanned pregnant to lamb August. R1854/head plus VAT

πŸ“ž 0836409355

HANOVER 》50 x 2T + 100 x FM pregnant Merino ewes

For sale HANOVER 》 50 x 2T + 100 x FM pregnant Merino ewes (31 x scanned twins). Exceptional plain-body type Merino ewes. Lamb from 20th July.

R2370 per head plus VAT

Please contact 0836409355

Te Koop HANOVER 》 50 x 2T + 100 x VB dragtige Merino ooie (31 x tweeling gescan). Uitstaande gladdelyf tipe Merino ooie. Lam 20 Julie.

R2370 per kop plus BTW

Kontak asb 0836409355

GRAAFF-REINET 290 x 2T-FM pregnant Merino ewes

For sale GRAAFF-REINET 》 290 x 2T-FM pregnant Merino ewes (16 x scanned twins) carrying 7 months wool. Most of these ewes are 2/4T, some are on ‘wissel’ and there are a few full mouths. To lamb from 6 Sept for 35 days.

R2675 per head plus VAT

Please contact 0836409355

Te Koop GRAAFF-REINET 》 290 x 2T-VB dragtige Merino ooie (16 x tweeling gescan) met 7 mnde wol op. Meestal is 2/4T, ‘n paar is op wissel stadium en daar is n paar wat volbek is. Lam vanaf 6 Sept vir 35 dae.

R2675 per kop plus BTW

Kontak asb 0836409355

GRAAFF-REINET 》 100 x Merino ewe lambs

For sale GRAAFF-REINET 》 100 x Merino ewe lambs
β€’ 12 months old
β€’ 5 months wool
β€’ weigh ~40 kg

NB: These 100 will be out of a flock of 400+ and will be counted out of the flock

R1560/head plus VAT

πŸ“ž 0836409355

Te koop GRAAFF-REINET 》 100 x Merino ooilammers
β€’ 12 maande oud
β€’ 5 maande wol op
β€’ weeg ~40 kg

LW: Die 100 sal uit ‘n trop van 400+ wees, en sal uit die trop uitgetel word

R1560/kop plus BTW

πŸ“ž 0836409355