[SOLD] MURRAYSBURG • 180 x pregnant old Merino ewes

Te koop MURRAYSBURG • 180 x dragtige ou Merino ooie
• 46/180 is tweeling gescan
ooie is afgeskeer (foto voor skeer geneem)
• lam vanaf 1 Sep 2019
• R 1560/kop + BTW & vervoer
📞 0836409355

For sale MURRAYSBURG • 180 x pregnant old Merino ewes
• 46/180 are scanned twins
off shears (photo taken prior to shearing)
• to lamb from 1 Sep 2019
• R 1560/head plus VAT & transport
📞 0836409355

[SOLD] For sale GRAAFF-REINET • 130 x pregnant 4T-FM Merino ewes

Te koop GRAAFF-REINET • 130 x dragtige 4T-VB Merino ooie
• 5 maande wol
• 40 x tweeling gescan
• 90 x eenling gescan
• sal mid-Sep tot einde Okt 2019 lam
• 47 x 4/6T
• 83 x VB (van hulle sal op laaste lam wees, ander sal nog na die lam weer ‘n lam kan gee)
• ooie dra baie wol
• R 2370/kop + BTW & vervoer
📞 0836409355

For sale GRAAFF-REINET • 130 x pregnant 4T-FM Merino ewes
• 5 months wool
• 40 x scanned twins
• 90 x scanned singles
• to lamb mid-Sep to end Oct 2019
• 47 x 4/6T
• 83 x FM (some on last lamb, others can give another lamb after this one)
• ewes carry a good amount of wool
• R 2370/head plus VAT & transport
📞 0836409355

[SOLD] Konsortium-type Merino ewes

SPRINGFONTEIN 》300 x pregnant Konsortium-type Merino ewes
☆ to lamb from 1 Aug 2019 for 8 weeks
☆ scanned singles
☆ 2 months wool
¤ 20 x 2/4 T
¤ 120 x 6T
¤ 160 x FM

R 2400/head (VAT & transport excluded)

0836409355